Інклюзивне навчання

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

(стаття 1 Закону України “Про освіту”)


Запитання

Як відкривається клас з інклюзивним навчанням?

На підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації (інклюзивно-ресурсного центру) керівник закладу освіти організовує клас з інклюзивним навчанням та створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір педагогічних працівників

Скільки вчителів працює в інклюзивному класі?

В інклюзивному класі працюють один учитель та один асистент учителя.

Які обов’язки має асистент вчителя?

Він є асистентом саме вчителя, а не дитини. Це означає, що він не прив’язаний до однієї чи кількох дітей, а працює зі всім класом.

Що таке інклюзивно-ресурсний центр і чим він займається?

Це установа, в яку зможуть звернутись батьки дітей віком від 2 до 18 років для здійснення комплексної оцінки дитини, визначення її особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей навчання) та отримання корекційних та реабілітаційних послуг.


Документи для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі

Письмова заява батьків (одного з батьків) або законних представників дитини

Письмова згода на обробку персональних даних дитини

Паспорти батьків (одного з батьків)

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності) (копія)

Форма первинної облікової документації №112/о “Історія розвитку дитини” затвердженої МОЗ України, у разі потреб – довідка психіатра

Психологічна та педагогічна характеристика дитини підготовлена вчителем та психологом і затверджена керівником закладу

Документи щодо додаткових обстежень

Зошити з української мови, математики, результати навчальних досягнень (табель, свідоцтво), малюнки, інші творчі роботи дитини.

Також за допомогою сайту http://ircenter.gov.ua/ можливо знайти найближчий ІРЦ та через кабінет користувача в зручному форматі записатися для отримання послуг.

Кiлькiсть переглядiв: 78

Коментарi