Система управління Долинянського НВК "Загальноосвітня школа I-II ступенів - дитячий садок" відповідає статті 24 Закону України "Про освіту" N 2145-VII від 05.09.2017 та статуту закладу (затверджено рішенням Обухівської міської ради 24.12.2020.

Управління Долинським НВК в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник – Засновником Долинянського НВК є Обухівський міська рада Київської області, заклад підпорядкований управлінню освіти і науки Обухівської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2) керівник закладу освіти – директор Долинянського НВК– Плюта Світлана Василівна. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі створені і діють піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які затверджено педагогічною радою та наказом по школі .

Кiлькiсть переглядiв: 50

Коментарi